ค่าบริการ

ค่าบริการเช่าโต๊ะรายวัน
รายวัน/คน ๑oo บาท
บริการเล่นกับเครื่องป้อนลูก
ชั่วโมงละ ๒๔o บาท
ฝึกสอนแบบส่วนตัว ๑ ชั่วโมง
รายครั้ง/๑ ชั่วโมง ๗oo บาท
ค่าบริการเช่าไม้ปิงปอง+ลูกปิงปอง
ไม้สำหรับผู้ฝึกเล่น ๗o บาท
๑oo บาท
ไม้สำหรับนักกีฬา/อัน ๒oo บาท